Hotline: 0912 865 242 - 0915 028 844
Tìm kiếm
Gian hàng

02 - Notebook 

Khổ: A5

Giấy: cover c300 gsm, cán láng, đóng loxo, Giấy ruột ford 80gsm. Giá in 37.500 đ/cuốn cho số lượng 200 cuốn

Loại cao cấp: giấy art - 100.000đ/cuốn cho số lượng 100 cuốn

 

NOTEBOOK 01

Sản phẩm :
Số lượng :
Nội dung sản phẩm :
Công nghệ in :
  • Kéo lụa
  • Thêu (logo)
  • Dập chữ nổi
  • Làm chữ ánh kim
Yêu cầu khác :
Họ và Tên * :
Công ty :
Địa chỉ :
Điện thoại * :
Email * :
Mã xác nhận :

Trao đổi