Hotline: 0912 865 242 - 0915 028 844
Tìm kiếm
Các điều khoản

Các điều khoản

  Các điều khoản thiết kế

 

KHÁCH HÀNG

1. Điền vào form brief design rỏ ràng, cung cấp thông tin yêu cầu chính xác.

2. Nội dung phải là cuối cùng, designer chỉ sửa layout và một vài thông tin, nếu thay đổi nội dung nhiều sẽ tính thêm vào chi phí.

3. Thời gian thiết kế sẽ tính khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.

OKDESIGN.VN

1. Cung cấp file theo yêu cầu khách hàng.

2. Đáp ứng thời gian theo thoả thuận với khách hàng.

3. Báo giá được ước tính theo chi tiết khách hàng cung cấp. Bảng báo giá có thể được điều chỉnh khi chúng tôi nhận được brief design cuối cùng hoặc có thay đổi theo những yêu cầu của khách hàng.

 

  Các điều khoản in ấn

 

KHÁCH HÀNG

1. Thoã thuận thời gian giao hàng sẽ tính khi bảng in proof được duyệt.

2. Bản proof chỉ để khách hàng duyệt nội dung, bố cục và hình dung sản phẩm khi in.

3. Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin khách hàng cung cấp để in.

OKDESIGN.VN

1.Màu xem trên máy tính, bản proof không phải là căn cứ để duyệt màu. Do có sự khác biệt về thiết bị in, loại giấy, mực, và các yếu tố khác nên màu sắc giữa sản phẩm chúng tôi in và sản phẩm mẫu khách hàng cung cấp sẽ có độ sai lệch. Chúng tôi chịu trách nhiệm kiểm soát để màu sắc nằm trong độ sai lệch cho phép.

2. Báo giá được ước tính theo chi tiết khách hàng cung cấp. Bảng báo giá có thể được điều chỉnh khi chúng tôi nhận được file in cuối cùng hoặc có thể thay đổi theo những yêu cầu của khách hàng.