Hotline: 0912 865 242 - 0915 028 844
Tìm kiếm
Gói Phòng Design Ảo

Gói Phòng Design Ảo

Chọn gói dịch vụ sau, chúng tôi sẽ báo giá qua email cho quý khách

Gói A:
Thiết kế 2-3 dự án trong 1 tháng + sửa chữa thiết kế 2-3 lần
Mỗi tháng sẽ có người thiết kế qua nhận bảng mô tả thiết kế chi tiết từ công ty và đáp ứng người thiết kế làm việc tại văn phòng công ty khi có yêu cầu từ 3 ngày trong tháng.
Tư vấn khách hàng về cách chọn hình ảnh và viết nội dung
Hỗ trợ dịch vụ in ấn.
Thời gian thực hiện: đáp ứng thời gian theo yêu cầu của khách hàng
Gói B:
Thiết kế từ 4-6 dự án trong 1 tháng + sửa thiết kế từ 2-3 lần
Mỗi tháng sẽ có người thiết kế qua nhận bảng mô at3 thiết kế chi tiết từ công ty và đáp ứng người thiết kế làm việc tại văn phòng công ty khi có yêu cầu từ 5 ngày trong tháng.
Tư vấn khách hàng về cách chọn hình ảnh và viết nội dung
Hỗ trợ dịch vụ in ấn.
Bàn giao file: 1 CD ROM file gốc
Gói VIP (theo yêu cầu khách hàng):
Thiết kế 7 - 10 dự án trong 1 tháng + sửa thiết kế 2-3 lần
Khi có nhiều hơn các yêu cầu trên hoặc những yêu cầu đặc biệt.
Mỗi tháng sẽ có người thiết kế qua nhận bảng mô tả thiết kế chi tiết từ công ty và đáp ứng thiết kế làm việc tại văn phòng công ty khi có yêu cầu từ 7 ngày trong tháng.
Vui lòng liên hệ 0919 565 242 hoặc email: info@okdesign.vn để có báo giá chi tiết.
Họ và Tên * :
Công ty :
Địa chỉ :
Điện thoại * :
Email * :
Mã xác nhận :